door acteursbureau Kapok

Quick filter resultaat

108 resultaten gevonden voor:
Groeps grootte: 25+;

Werkvormen ABC

Quick filter zoekopties

Tijd
  • 5  minuten
  • 10  minuten
  • 15  minuten
  • 20  minuten
  • 30  minuten
  • 45  minuten
  • 60  minuten
  • 75  minuten
  • 90  minuten
  • 105  minuten
  • 120  minuten
Categorie
  • bewustworders

    Soms wil je dat deelnemers even stilstaan bij een onderwerp, dat ze ergens bewust van worden, of ergens mee geconfronteerd worden. Dat is heel iets anders dan er iets over leren.

  • brainstorm

    geen uitleg

  • kennisactiveren

    Soms moet er harde kennis ingetraind worden. Dat gaat echt veel beter als je er een spel- of wedstrijdelement aan toevoegt. Mensen leren meer van een pub-quiz dan van een college.

  • speloefening

    Spelenderwijs je gedragsrepertoire vergroten - maar niet erg inhoudelijk

  • starters

    Okay, je hebt kennisgemaakt, nu wil je de inhoud in, maar wel laagdrempelig en speels. Starters gebruik je aan het begin van de dag, óf vooraan in een leerblokje, óf om een nieuw onderwerp aan te snijden.

  • afsluiters

    Geen zin in het standaard ‘take-away’-rondje? Je kunt op zoveel andere manieren een sessie inhoudelijk afsluiten. En tegelijk iets doen aan de borging van het geleerde.

  • kennismakers

    Geen zin in het standaard voorstelrondje? Met deze werkvormen laat je mensen speels, energiek en interactief iets -meestal méér- over zichzelf delen.

  • deelvaardigheden

    Micro-teaching, oftewel de te leren stof opbreken in behapbare deelvaardigheden. Omdat veel vaardigheden te complex zijn om in één keer in zijn geheel te leren: bij je eerste autorijles mag je alleen sturen.

  • energizers

    Beinvloed het energieniveau van de deelnemers: haal ze ‘uit hun hoofd’, verbeter hun concentratie, laat ze door de ruimte stuiteren -of maak ze juist Zen.

  • ijsbrekers
  • nabespreekvormen
  • subgroepen
  • teambuilding
  • tempoversnellers

    Met een tempoversneller bied je in korte tijd veel deelnemers de kans om te oefenen, veelal met een deelvaardigheid.

  • zelfstandig leren

    Zelluf doen! Werkvormen waarbij jij een stapje terug doet en waarmee je het zelflerend vermogen van deelnemers stimuleert.

reddingsboei

hulp nodig?

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.