door acteursbureau Kapok
29 resultaten gevonden voor:
Cluster: Samenwerken
verdeeld over 3 thema's

Thema samenwerken

Thema groepsdynamica

Thema ketenbewustzijn

 • Ook dat nog!
  Een theaterstuk waarin knelpunten en dilemma’s binnen een organisatie getoond worden.
 • Rode-draadcasus
  Stapsgewijs door alle fasen van een traject: een acquisitietraject, een adviestraject, een onderhandelingstraject, de complete P&O-cyclus, etc.
 • Games
  Teams werken in competitie aan dezelfde opdracht.
 • Simultaan simulatie
  subgroepen doorlopen zelfstandig een leerproces.
 • Het M&M-spel
  Groepsdynamica spel.

Werkvormen ABC

reddingsboei

hulp nodig?

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.