door acteursbureau Kapok
6 resultaten gevonden voor:
Cluster: Onderhandelen
verdeeld over 1 thema

Thema onderhandelen

 • Cursist speelt de tegenrol
  Deelnemers verdiepen zich in hun professionele counterparts
 • Stoelenspel
  Eigen belang versus samenwerken
 • De Nieuwe Buurman
  Deelnemers laten oefenen met contact maken. Aansluiten bij de ander versus de eigen lijn volgen.
 • Rode-draadcasus
  Stapsgewijs door alle fasen van een traject: een acquisitietraject, een adviestraject, een onderhandelingstraject, de complete P&O-cyclus, etc.
 • Teams
  De deelnemers bereiden in twee teams een gesprek voor en voeren het uit.
 • Een kijkje-in-de-keuken van het personage
  Het personage vertelt na afloop van de simulatie meer over zichzelf, als open boek.

Werkvormen ABC

reddingsboei

hulp nodig?

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.