door acteursbureau Kapok
2 resultaten gevonden voor:
Cluster: Introvert - Extravert
verdeeld over 1 thema

Thema introvert/extravert

  • Het Journaal
    Oefenen met inhouden of uiten; bewust worden van introverte of extraverte voorkeuren
  • Uit de comfortzone!
    Oefenen met gedrag dat ver afligt van je natuurlijke stijl

Werkvormen ABC

reddingsboei

hulp nodig?

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.